เสี่ยใหญ่ใจดีอุดร  มอบเงินสร้างบ้านช่วยคนจนเกือบ 3 ล้านบาท

เสี่ยใหญ่ใจดี คหบดีชื่อดังชาวอุดร ที่เคยเปิดบ้านแจกอังเปาช่วยคนจนวันตรุษจีนทุกปี ครั้งนี้มอบเงินเกือบ 3 ล้านบาทให้กับทางจังหวัด สร้างบ้านช่วยคนจน ตามโครงการบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 125 ปี 125 หลัง เผยรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโครงการดีๆ เป็นการลดช่องว่างทางสังคม อยากให้ทางจังหวัดดำเนินโครงการต่อไปทุกปี เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(11 กรกฎาคม 2561)ที่ห้องประชุมพระยาศรีราชวรานุวัตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานรับมอบทุนโครงการบ้านอุ่นรัก เฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 125 ปี 125 หลัง จากนายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี คหบดีชื่อดังเจ้าของโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม และบริษัทในเครือ และครอบครัว นางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ภรรยา นางสาวภควพร ชัยรัตน์ บุตรสาว ซึ่งได้มอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 69 หลัง เป็นเงิน 2,760,000 บาท โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผวจ.อุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปี 2561 จังหวัดอุรดธานี ได้กำหนดเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองตั้งเมืองครบ 125 ปี แม้ว่าความเจริญรุ่งเรืองจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชากรผู้ด้อยโอกาสประมาณ 5,557 คน ที่ต้องการที่พึ่งพิง และต้องการบ้านพักอาศัย จังหวัดโดยการนำของนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นการซ่อมสร้างบ้านให้และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2561-วันที่ 18 มกราคม 2562 นายปรีชา ชัยรัตน์ กล่าวว่า ขอบคุณทางจังหวัดที่มอบโอกาสให้ทีแรกไม่ทราบว่ามีโครงการดีๆเช่นนี้ มาทราบทีหลัง ก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมในโครงการดีๆนี้ เป็นปีแรกของโครงการและทราบว่าต้องใช้ซ่อมสร้างอีกหลายหลัง ก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวดดำเนินโครงการนี้ต่อไปทุกปี เพราะเป็นโครงการที่เห็นชัดในระยะเวลาสั้นๆประชาชนได้รับความสุข เป็นการลดช่องว่างทางสังคม และคิดว่าชาวอุดรธานียินดีที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ ไม่เฉพาะตนเองเท่านั้น ขณะที่นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า รู้สึกศรัทธาและทราบข่าวจากท่านและครอบครัวมาโดยตลอด ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มาเป็นพ่อเมืองอุดร กับการช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือสังคม สร้างโอกาสให้กับนักกีฬาให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ท่านได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ซ่อมสร้างบ้านจำนวน 69 หลัง ไม่เฉพาะช่วยเหลือยากจน ยังเป็นพลังแรงใจให้กับคนทำงาน คณะทำงาน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านตามโครงการจากผู้ร่วมสนับสนุน หน่วยงาน องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,408,210 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบ จำนวน 24 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งมอบ จำนวน 4 หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 34 หลัง คงเหลือเงินบริจาค 682,210 บาท ขอบคุณข่าว ข่าวประชาคมอุดร ///////////////////////////////////////////////////////////////

184total visits,1visits today

Facebook Comments

comments