มหาสารคามสานศิลป์ถิ่นแพรไหม 27 เมษายน 2561 ณ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซาอุดรธานี

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น    นางนิศากร นนทะโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหาสารคามสานศิลป์ถิ่นแพรไหม” โดยมีพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ,พัฒนาการ จังหวัดมหาสารคาม ,หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน “มหาสาร คาม สานศิลป์ถิ่นแพรไหม” ซึ่งในครั้งนี้ได้มี บูธสินค้าโอทอป ทั้งอาหาร แปรรูปเครื่องดื่ม เครื่องใช้ เครื่องประดับ โดยภูมิปัญญา ของท้องถิ่นนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้กลไกประชารัฐ สนับสนุน เพื่อให้สินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากจะได้ช่วยเหลือชาว  บ้านให้มีอาชีพและรายได้โดยตรงแล้วยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของ ประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซาอุดรธานี

60total visits,2visits today

Facebook Comments

comments