พาณิชย์เผยชาวลาว เวียดนามแห่ช็อปซื้อสินค้าเกษตรในตลาดกลางผักและผลไม้ จ.อุดรธานี ปีละ 4 หมื่นล้านบาท

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน  เปิดเผยว่า กรมฯได้ส่งเสริมตลาดกลางที่มีศักยภาพทั่วทุกภูมิภาค 80 แห่ง ใน 38 จังหวัด เข้าร่วมเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคอื่นๆ และท้องถิ่น  รวมถึงเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน และจีน ผ่านการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า “หลังจากกรมการค้าภายในเปิดให้บริการตลาดกลางออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขายได้โดยตรงตามตลาด ส่งผลผู้บริโภคพึงพอใจกับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา โดยหนึ่งในนี้มีตลาดกลางที่มีศักยภาพสูงสามารถกระจายสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงนำเข้าส่งออกสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จนมีเงินสะพัดถึงปีละกว่า 40,000 ล้านบาท นั่นคือ “ตลาดกลางผักและผลไม้ จ.อุดรธานี” หรือตลาดอุดรเมืองทอง” ทั้งนี้ตลาดกลางออนไลน์จะช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าของตนเองได้มากกว่าการซื้อขายรูปแบบเดิมที่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอน ทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคา และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดเหมือนกับอดีต นอกจากนั้นยังเป็นเหมือนสื่อกลางสำหรับผู้ประกอบการพร้อมหารือและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เอกชนที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆ ขั้นตอนผ่านระบบการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา เพื่อเป็นกลไกพัฒนาการค้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น…นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กล่าวว่า   สำหรับตลาดกลางผักและผลไม้ จ.อุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง)  เป็นตลาดกลางขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง 97 ไร่ มีปริมาณการซื้อขายถึงวันละ 1,000 ตัน แยกเป็นผัก วันละ 300 ตัน ผลไม้วันละ 250 ตัน พืชไร่วันละ 100 ตัน ถือเป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด ทำให้มีเงินหมุนเวียนมากที่สุดในจำนวนตลาดสินค้าเกษตรด้วยกันคือ ประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท จากผู้ซื้อหมุนเวียนวันละกว่า 3,000 คน “ตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน รวบรวมเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผัก ผลไม้ จากทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว และเวียดนาม มีผักทุกชนิด และผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย เป็นตัวชูโรง เพราะชาวลาวและเวียดนาม นิยมบริโภคผลไม้ไทย ทำให้ 1 ใน 5 ของมูลค่าเงินหมุนเวียนปีละกว่า 40,000 ล้านบาท หรือประมาณ 8,000 ล้านบาท มาจากออเดอร์ของเพื่อนบ้านเหล่านี้… ขอบุคณข่าวจาก https://www.dailynews.co.th
 

233total visits,2visits today

Facebook Comments

comments