จ.อุดรธานี-เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสงบูรพา

อำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสงบูรพา กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และล่องแพ ชิลๆท่ามกลางหุบเขา ในอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า โครงการในพระราชดำริ ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน วันนี้(26 กันยายน 2561)ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแสงบูรพา ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายโครงการปิดทองหลังพระฯ นายวิมล สุระแสน นายอำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสงบูรพา หมู่ 11 ต.หนองอ้อ โดยมี นางสง่า พิมพ์ศรี นายก อบต.หนองอ้อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน นางสาวฉลอม สิมมะลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการพัฒนาการ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว เมืองหลัก เมืองรองและระดับชุมชน มีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียน และเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชนเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน ซึ่งมีรายได้เฉพาะรายกลุ่ม เท่านั้น บ้านแสงบูรพา เป็น 1 ใน 5 ของหมู่บ้าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ดำเนินการพัฒนาเตรียมพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสงบูรพา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การแสดงพื้นถิ่นของชุมชน การสาธิตกิจกรรมของดีในชุมชน อาทิ การทอผ้า ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน ที่นำมาโชว์และจำหน่าย นายวิมล สุระแสน นายอำเภอหนองวัวซอ กล่าวว่า โครงการนี้เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้ชุมชน โดยมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนในทุกๆด้าน ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ก็จะทำให้บุคคลภายนอกได้ทราบอีกทางหนึ่ง ขอให้พวกเราได้ร่วมขับเคลื่อนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ร่วมสานพลังสามัคคี ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยว ยังสามารถที่จะล่องแพ ชิลๆ ท่ามกลางหุบเขา ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า ซึ่งมีแพบริการ จำนวนกว่า 20 แพ สัมผัสกับทำ สปาปลา ให้อาหารปลา รับประทานอาหารบนแพ ยิงหนังสติ๊ก angry bird และเยี่ยมชมสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของนายศุภชัย-นางมะลิวัลย์ เพียสามารถ ซึ่งมีประมาณ 24 ไร่ จะแบ่งเป็นปลูกข้าว ทำพืชผักสวนครัว ผัก ผลไม้ เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกรที่สามารถทำการเกษตรอย่างพอเพียง และพออยู่พอกิน

238total visits,1visits today

Facebook Comments

comments